preloader
Edit Content

Hakkında

Sağlık sektöründe 20 senedir hizmet veren uzman kadromuz ile yaklaşık 5 seneden beri de nakil işlemi sunmaktayız.

İletişim Bilgileri

Fue Saç Ekimi

Saç ekimi, saç dökülmesi probleminin çözümü olarak tanımlanabilir. Saç ekimi operasyonu ise hastane ortamında uygulanan mikrocerrahi bir işlemdir. Saç ekiminde normal ameliyattan daha az müdahale yapılarak saç nakli gerçekleştirilir.

Tıbbi olarak erkek tipi saç dökülmesi olarak bilinen androgenetik alopsi yaşayanlar için kalıcı bir çözüm olmakla birlikte; çeşitli saç hastalıkları sebebiyle saç kaybına uğrayanlar ile yara izleri olanlara da uygulanabilir.

Saç ekimi operasyonu, tıbbi olarak erkek tipi saç dökülmesi olarak bilinen androgenetik alopesi yaşayan kişiler için etkili ve kalıcı bir çözümdür ama bunun dışında yara izleri olanlar ya da çeşitli saç hastalıkları ile saç kaybına uğrayan kişiler de bu operasyonu rahatlıkla yaptırabilir.

FUE Saç Ekimi Operasyonu

Saç ekiminin gelişimi çok eskilere dayansa da dünyada günümüzdeki gibi saç ekimi 1990’lı yılların ortalarında kullanılmaya başlamıştır. 1990’llarda FUT metodu ile gerçekleştirilen saç ekimi, 2000’lerin başlarında geliştirilen ve 2005 yılından sonra kullanılmaya başlayan FUE yöntemine yerini bırakmıştır. O tarihlerden bu yana küçük yeniliklerle sürekli gelişme göstermiş ama FUE usulünün temel prensipleri değişmemiştir. Günümüzde hâlen en gelişmiş saç ekimi tekniği olarak kullanılmaya devam etmektedir.

FUE, saç ekiminde en son ve en gelişmiş tekniktir. Saç dökülmesi yaşayanlar, FUE tekniğiyle doğal görünümlü saçlara sahip olabilir.

FUE metodunun özelliği az iz bırakması, hızlı iyileşme sağlaması ve başarılı bir operasyon olmasıdır. FUE yönteminin birkaç isimle anılan çeşitleri vardır.

 • Klasik FUE (Mikromotorlu)
 • Robotik FUE
 • DHI Saç Ekim (Choi implanter ile yapılan FUE)
 • Safir FUE (Safir uçla yapılan FUE)

Son yıllarda geliştirilen safir uçlarla uygulanan FUE saç ekimi yöntemi daha başarılı sonuçlar ortaya koyarken bunun sebebi daha pürüzsüz bir materyal olan safir ile açılan kanalların daha hızlı iyileşmesi ve daha az iz bırakmasıdır.

Saç Ekiminde SIFIR Ağrılı Metot!

Anestezi uzmanı gözetiminde yapılan sedasyonla saç ekimi öncesi lokal anestezi işlemleri bile hissedilmez; böylece daha konforlu, acısız ve ağrısız saç ekimi gerçekleşir. Saç ekimi işlemleri zaten çok ağrılı bir işlem değildir; iğne korkusu olan kişiler için daha konforludur. En az düzeyde hissedilen ağrı, bu metotla neredeyse tamamen sıfıra indirilmiştir.

Sedasyon; kişiye özel ayarlanabilen, etkisi ölçülebilir, sedatif ilaçlarla bütün reflekslerin korunduğu, derinliği kontrollü olarak ayarlanabilen bir uyku hâlidir.

Sedasyon, çocuklarda bile kullanılabilen saç ekiminde ağrıyı sıfır seviyesine indiren bir metottur. Ancak sedasyon hasta tarafından istenmeyebilir. Bu, tamamen kişinin kendi inisiyatifine bırakılmalıdır.

Not: Bu değerlendirmeler kesin olmamakla birlikte hastaya genel olarak bilgilendirme amacıyla yapılacaktır. Tanı, teşhis yerine geçmez.

Saç Ekiminde Temel Aşamalar

Saç ektirme uygulamalarının bütün tekniklerinde temel ilkeler vardır. Bunlar:

1.Saç köklerinin toplanması

 • FUT: Deri kesiti ile saçların topluca alınması
 • FUE: Saç köklerinin teker teker alınması

2. Greftlerin (saç kökleri) özel solüsyonda bekletilmesi

3. Kanalların açılması

4. Köklerin ekilmesi

Saç Köklerinin Toplanması

FUE’nin en belirgin özelliği saç köklerinin tek tek toplanmasındaki estetik başarıdır. Bu yenilik FUT tekniğinin tamamen kaybolmasına sebep olmuştur. FUT tekniğinde ense kısmından kesilerek alınan deri parçasından saç kökleri dilimlenerek elde edilirken FUE tekniğinde ise saçlar silindirik iğnelerle tek tek toplanır, böylece tahribat azalır.

Saç köklerinin büyüklüğüne göre 0,7 mm ile 0,9 mm ya da saç kökleri 3-4-5 saç telinden oluşan biri için 1,0 mm’lik iğnelerin kullanılması önemlidir. İğnelerin keskinliği ve tek seferlik kullanımı uygulamanın başarısını materyal bakımından etkileyen önemli bir özelliktir. Saç köklerinin açılarına uygun çıkarılmasını sağlar, köklerin zarar görmesini engeller. Öyle ki, aşırı kıvırcık saçları birinin u-greft diye tanımlanan kökü alınırken kıvrımlı şekliyle zarar vermeden alan iğneler bile vardır. Hastanın durumuna göre bütün bunlar operasyon öncesinde doktor tarafından planlanır.

Kanalların Açılması

Kanalların açılmasında FUE tekniğinde metal yani çelik slitler kullanılıp saçın doğal yönüne uygun bir kesi oluşturulur. Bu durumda ekilen saçlar, doğal yönlere göre büyür.

Saçların yönü kanal açılıp meydana getirilirken saçların deriye göre açısı ekim sırasında dikkat edilecek önemli bir konudur.

FUE’de kanal açılmasında genellikle çelik bıçaklar kullanılır. Bu sırada çeliklerin birkaç yüz kanal açıldıktan sonra değiştirilmesi gerekmektedir. Safir FUE uçları ise daha pürüzsüz ve keskin olduğundan böyle bir problem görülmez. Her hasta için saç köklerinin kalınlıklarına bağlı olarak birkaç farklı uç kullanımı yeterlidir. Ancak her ucun bir hasta için kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Saçların Ekilmesi

Köklerin ekimi aşamasında doğru yönlerle açılan kanallara saçların 40-45 derecelik açılarla tek tek yerleştirilmesi gerekir. Her üç aşamanın da kendine has incelikleri olmakla birlikte en önemli inceliğin tecrübe olduğu da su götürmez bir gerçektir.

Yara izi bırakmadan ve dikiş gerektirmeden gerçekleşen saç ekim tekniği FUE’dir!

Foliküler Ünite Ekstraksiyon ya da diğer adıyla FUE tekniğinde gelişmiş safir uçlar kullanılmaktadır. Bu metot Hair Trans Saç Ekim Merkezinde uygulanmaktadır.

Saç Nakli Operasyonunun Temel Bilgileri

 • 17-75 yaş arasındaki kişiler saç ektirebilir.
 • Operasyon geçirecek kişinin operasyon öncesi ve sonrası olarak üç günlük bir süre ayırması yeterlidir.
 • İhtiyaç duyulan kök miktarına göre değişmekle birlikte, operasyon süresi yaklaşık 6 – 8 saattir.
 • Operasyonun tam donanımlı bir hastane ortamında yapılması, muhtemel bir komplikasyonda hemen müdahale edilmesi açısından gereklidir.
 • Bir doktor ve alanında uzman en az üç kişilik sağlık personeli ile operasyon gerçekleştirilir.
 • Sonuçları tam olarak almak 6 ila 18 ay sürmektedir. Yani saçlar operasyon gününden itibaren 18. aya kadar çıkmaya devam edebilir.

7 Adımda Saç Ekim Operasyonu Süreci

 1. Konsültasyon: Operasyon planı ve saç çizgisinin doktor ile belirlenmesi aşamasıdır.
 2. Hazırlık: Operasyon gününde hastanın operasyon bölgesinin sterilizasyonu ve ve lokal anestezi uygulanması aşamalarını kapsar.
 3. Alım: Kişinin saçlarının donör alandan toplanmasıdır.
 4. Kanal Açma: Saçların ekileceği alana doğal saç yönüne uygun kanal açma işlemidir.
 5. Ekim İşlemi: Saç köklerinin ekim yapılacak bölgeye, köklere zarar vermeden uygun açı ile ekilmesidir.
 6. Operasyon Sonrasındaki İşlemler: Operasyon yapılan bölgelere pansuman yapılması ve uygulanan saçların iyileşmesini hızlandıracak işlemlerden meydana gelir.
 7. Operasyon Sonrası Saç Yıkama Prosedürü: Ekim yapılmış alan ve saçların alındığı alanın hassasiyetlerini göz önünde bulunduran, 10
  gün süreyle uygulanacak yıkama işlemidir. Bu süreçte kabuklanmanın giderilmesi ve iyileşmenin hızlandırılması sağlanır.

FUE tekniğinin avantajları

 • Daha yoğun ve doğal görünümlü saçlar elde edilir.
 • Hafif derecede saç dökülmesinden ileri derecede tam saç kayıplarına kadar kalıcı bir çözümdür.
 • Hastaların en az acı duyacağı şekilde geliştirilmiş bir prosedür olması ve operasyon sonrası yara veya dikiş izi bırakmamasından dolayı rahat bir tekniktir.
 • FUE’den sonra hastalar, hızlı bir şekilde iyileşmektedir; normal yaşantılarına rahatlıkla dönebilir ve bir gün sonra da yolculuk yapabilirler.
 • Bir saç ekimi operasyonu doğru planlandığı takdirde donör bölgeden alınan saç kökleri zarar görmez. Bu şekilde birkaç operasyon geçirilirse bile kişinin görünümünde olumsuz bir değişiklik olmaz.
 • Ekilen saçlar yaklaşık %98 verimlilikte ekildikleri yerde büyürler.

Saç ekimi operasyonu, tıbbi olarak erkek tipi saç dökülmesi olarak bilinen androgenetik alopesi yaşayan kişiler için etkili ve kalıcı bir çözümdür ama
bunun dışında yara izleri olanlar ya da çeşitli saç hastalıkları ile saç kaybına uğrayan kişiler de bu operasyonu rahatlıkla yaptırabilir.

Saç Naklinin Başarısını Artıran Ek İmkanlar

Saç nakli bu problemi yaşayan herkeste farklı çözüm yollarına da ihtiyaç duyabilmektedir. Mesela ana verici alan olan ense kısmında hastanın yeterli saç kökü olmaması hâlinde yapılacak saç ekimi operasyonu başarısı da normal olarak yüksek olmayacaktır. İşte bu sebeple daha başarılı bir saç ekimi operasyonu yapmak için, vücudun diğer bölgelerinden elde edilecek saç kökleri de kullanılabilir.

Sakaldan Kök Almak Suretiyle Yapılan Saç Ekimi

Sakaldan kök alınarak saç ekimi yapılması metodu, genellikle kişinin ense donör bölgesi yetersiz ve ekim yapılacak alan geniş olduğunda tercih edilmektedir. Sakal kökleri uzun süre büyüme evresinde kalabilmekte ve ekim için enseden sonra en uygun donör bölge olarak değerlendirilmektedir.

Sakal köklerinin ensedeki saç köklerine nispeten daha kalın olduğu bilinmektedir. Bu sebeple sakal bölgesinden alınan saç kökleri ekim planlamasında ön hatta değil sıklığı artırmak için orta bölgelere ekilir.

Vücut Kıllarından Alınan Köklerle Yapılan Ekim

Erkeklere planlanan saç ekim operasyonunda, vücut kılları 3. seçenek olarak değerlendirilmektedir. Kişinin öncelikle ense, sonrasında sakal bölgesi saçları alındıktan sonra saçlar yine de yetersiz kalacaksa ek greft olarak diğer seçenekler arasında en iyi alternatif olarak göğüs kılları tercih edilmektedir. Vücut kıllarının üçüncü tercih olmasında iki önemli sebep vardır. Birincisi sakal köklerinde olduğu gibi kalın ve tekli greftler hâlinde olması, ikincisi ise uzama özelliklerinin düşük olmasıdır.

Hair Trans Saç Ekim Merkezinde uygulanan; doğal, başarılı ve estetik açıdan tatmin edici sonuçların alındığı ‘SAÇ EKİMİ’ hakkında daha fazla bilgi ve destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Not: Bu değerlendirmeler kesin olmamakla birlikte hastaya genel olarak bilgilendirme amacıyla yapılacaktır. Tanı, teşhis yerine geçmez.

Hair Trans

Online

Randevu

Randevu talebinize mümkün olan en kısa sürede dönüş sağlanacaktır. Sağlıklı günler dileriz.